İngilizce Hazırlık Programları

Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu' nda yürüttüğümüz İngilizce Hazırlık eğitimi kapsamında hedeflenen çıktılarımız şu şekildedir:

 Öğrencilerimiz,

- günlük yaşam, fiziksel görünüş, çevreniz hakkında cümle seviyesinde diyaloglar yürütebilecek,

- günlük yaşam, fiziksel görünüş, çevreniz ile ilgili bir konuda kısa bir hazırlık sonrası iki dakika konuşabilecek,

- aktüel  konulardan seçilmiş metinleri okuyup anlayabilecek,

- aktüel  konular  ile ilgili dinleme ve anlama becerileri kazanacak,

- İngilizce’de yazım ve noktalama kuralları hakkında bilgi sahibi olacak,

- güncel teknolojik öğrenme platformlarını kullanarak İngilizcelerini geliştirme ile ilgili beceriler geliştirmiş olacaktır.