Sıkça Sorulan Sorular

İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULARA CEVAPLAR

SORU 1: İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfına kimler, nasıl başvurabilir?

CEVAP 1: 2019 – 2020 Eğitim-Öğretim Yılında Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler, İşletme, Mühendislik, Orman, Spor Bilimleri ve Teknoloji Fakültelerinin Normal ve İkinci Öğretim Bölümlerinden herhangi birine kayıt yaptırmaya hak kazanmış öğrencilerden isteyenler bir yıl süreli ücretsiz İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenim görebilirler. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, okul kayıt işlemleri esnasında ya da e-devlet üzerinden yapacakları kayıtta Hazırlık Sınıfını tercih edebilirler. Ayrıca, İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfını okul kayıt işlemleri esnasında ya da e-devlet üzerinden tercih etmemiş olmakla birlikte, fikirlerini değiştirerek İngilizce Hazırlık Sınıfında okumaya karar vermiş olanlar, derslerin başladığı haftanın son günü olan 04.10.2019 tarihi mesai bitimine kadar taleplerini belirtir bir dilekçe ile birlikte Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurarak, İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında öğrenim görebilirler.

SORU 2: İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfında verilen eğitim ve dersler hakkında bilgi edinebilir miyim?

CEVAP 2: Düzce Üniversitesi İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık eğitim öğretimi, Avrupa Ortak Dil Kriterleri Çerçevesi dikkate alınarak, öğrencileri bir yıl sonunda B1+ düzeyine ulaştıracak şekilde düzenlenmiştir. Bu düzey, İngilizce olarak verilen bir bölüm dersini takip edebilmek ve derse aktif olarak katılabilmek anlamına gelmektedir. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfında haftalık olarak toplam 24 saat olacak şekilde, 10 saat Dinleme ve Konuşma, 10 saat Okuma ve Yazma, 4 saat Dilbilgisi dersleri verilmektedir. Bu kapsamda, yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme, Hazırlık Sınıfı öğrenimi süresince en çok üzerinde durulan ve öğrencilerden kazanmaları beklenen beceri türleridir.

SORU 3: İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfına ayrıca kayıt yaptırmam ya da ders kaydı yaptırmam gerekir mi?

CEVAP 3: Üniversite kayıt işlemleri esnasında ya da e-devlet üzerinden yapılan Hazırlık Sınıfı tercihi dışında Hazırlık Sınıfına ayrıca bir kayıt gerekmemektedir. Ayrıca, İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfında ders seçme ya da ders kayıt işlemi bulunmamaktadır. Öğrencilerin www.ydy.duzce.edu.tr web adresinde yayınlanan Hazırlık Sınıfları 1. Hafta Faaliyet Programı başlıklı duyuruyu dikkate almaları, yayınlanacak diğer duyuruları da takip etmeleri ve derslerin başlaması ile birlikte ders programlarına göre Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu binasında bulunmaları yeterli olacaktır.

SORU 4: Yeterlik ve Seviye Belirleme Sınavlarına girmem gerekir mi?

CEVAP 4: Yeterlik Sınavı, Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin Hazırlık eğitimine ihtiyaç duyup duymadıklarını belirlemek için yapılan bir sınavdır. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin bu sınava girmeleri mecburi olmamakla birlikte, İngilizce Hazırlık Sınıfının yıl sonunda öğrencileri ulaştırmayı hedeflediği düzeyi görmeleri açısından, öğrencilerin bu sınava girmeleri tavsiye edilmektedir. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınavına girmeleri zorunludur. Seviye Belirleme Sınavının sonuçlarına göre öğrencilerin İngilizce düzeyleri belirlenerek, öğrenciler A ya da B Sınıflarına yerleştirilirler.

SORU 5: İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfında alacağım derslerin kitaplarını temin etmem gerekir mi? Hangi kitapları temin etmeliyim?

CEVAP 5: Öğrencilerin ders kitaplarını temin edip, derslere düzenli bir şekilde devam etmeleri ve ödevlerini zamanında eksiksiz olarak yapmaları, Hazırlık eğitiminin başarıya ulaşması için olmazsa olmazlardandır. Derslerde işlenecek kitaplar hakkındaki bilgi okulun ilk haftasında yapılacak olan oryantasyon eğitimi esnasında öğrencilerle paylaşılacaktır.

SORU 6: İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfında yıl boyunca yapılan sınavlar ve genel ölçme değerlendirme hakkında bilgi edinebilir miyim?

CEVAP 6: İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfında bir yıl boyunca toplam 8 Quiz, 4 Ara Sınav ve 1 Final yapılmaktadır. Ara Sınavlar ve Final hem yazılı hem de sözlü olarak yapılmaktadır. Hazırlık Sınıfını ‘’Başarılı’’ olarak tamamlamak için öğrencilerin Final puanlarının en az 50, yılsonu genel ortalamalarının en az 65 olması gerekmektedir. İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında ‘’Başarılı’’ olanlara Başarı Sertifikası, derslere devam edip, başarısız olanlara ise ‘’Katılım Belgesi’’ verilir.

SORU 7: Belirli bir İngilizce bilgisine ve bir altyapıya sahip olmamam ciddi bir sorun teşkil eder mi?

CEVAP 7: İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenciler, eğitim-öğretim yılı başında Seviye Belirleme Sınavına alınarak, A ve B olmak üzere temelde 2 düzeye ayrılıp, uygun sınıflara yerleştirilirler. A Sınıflarında temel İngilizce bilgisini tesis edecek şekilde derslere başlanır; B Sınıflarında ise temel İngilizce biraz daha seri bir şekilde işlenerek eğitim öğretime başlanır. Sonuç olarak, derslere düzenli bir şekilde devam etmek ve verilen ödevleri zamanında eksiksiz olarak yapmak koşuluyla, öğrencinin mevcut İngilizce bilgi düzeyinin yeterli olmaması bir yıllık eğitim sonunda  B1+ düzeyine ulaşmasına engel teşkil etmemektedir; benzer bir durumda olup, Hazırlık Sınıfını ‘’Başarılı’’ bir şekilde tamamlamış olan birçok öğrenci mevcuttur.

SORU 8: Nasıl başarılı olabilirim?

CEVAP 8: Hazırlık Sınıfında başarılı olan öğrencilerde genel olarak gözlemlenen davranışlar şunlardır:

• Derslere düzenli ve aktif bir şekilde katılmak,
• Ödevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak,
• Basit bir İngilizce düzeyi ile yetinmeyip, ileri bir seviyede İngilizceyi hedeflemek, 
• Ders dışında İngilizce öğrenimine katkıda bulunacak grup aktivitelerinde bulunmak,
• İngilizce bir ilgi alanına sahip olmak (kitap okumak, film izlemek, müzik dinlemek vb.)

SORU 9: Derslere devam etmekle birlikte başarısız olmam ya da derslere devam etmemem durumlarında nasıl bir sonuç ile karşılaşırım?

CEVAP 9: Derslere devam etmekle birlikte, başarı şartlarını karşılayamayan öğrenciler, ‘’Katılım Belgesi’’ almaya hak kazanarak ikinci yıl bölümlerinde öğrenim görmeye başlayabilirler. Devamsızlığı toplam ders saatinin yüzde 15’ini geçen öğrenciler, Finale kabul edilmezler ve devamsızlıktan başarısız sayılırlar, ikinci yıl bölümlerinde öğrenim görmeye başlayabilirler.

SORU 10: İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı hakkında daha detaylı bilgiye nereden ulaşabilirim?

CEVAP 10: İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı hakkında bilgiye ve ilgili tüm duyurulara www.ydy.duzce.edu.tr web adresini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz. Ayrıca, ydy@duzce.edu.tr mail adresine sorularınızı gönderebilirsiniz.