Speaking Sınavı ile İlgili Öneriler

04 Ara

  • Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular
 
SPEAKING SINAVI İLE İLGİLİ ÖNERİLER
  1. Öğrencilerin internet sitemizde duyurulan speaking sınav saatinden en az yarım saat önce Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bulunmaları gerekmektedir.
  2. Her öğrenci isminin bulunduğu sınav salonunda sınava girmelidir.
  3. Aynı anda iki öğrenci sınav salonunda bulunacak ve bir öğrenci sözlü sınavı olurken diğer öğrenci sınav salonundaki kutudan 2 adet kağıt çekip bu kağıtlara bakıp bir tanesini seçecektir.
  4. Bir öğrenci sözlü sınav oluyorken diğer öğrenci seçtiği konu/soru hakkında en az 2 dakika konuşabileceği bir bağlam düşünmelidir.
  5. Öğrencilerden seçtikleri konu/soru ile ilgili sadece tek kelimeden oluşan bir cevap vermeleri değil, 2 dakikayı doldurabilecek bir konuşma hazırlamaları beklenmektedir.
  6. Sınav esnasında öğrencilere öncelikle günlük sorular sorulacak olup, öğrencilerden tek kelimelik değil, tam cümleler halinde cevap vermesi beklenmektedir.
  7. Seçtiği konu hakkında en az 2 dakika konuşmayı tamamlamış olan öğrenciye, 2 dakika konuşması bittikten sonra bu konu hakkında sorular sorulacak ve öğrencilerin bu sorulara tam cümlelerle cevap vermesi beklenmektedir.